Opatrenia pri návrate do SR od 9.7.2021

Výňatok z podmienok platné pre turistické cesty.

Registrácia pri príchode zo zahraničia


Každá osoba, ktorá od 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na webovej stránke korona.gov.sk/ehranica.

Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska (definovaný nižšie).

Registrovať sa treba pri každom vstupe na územie SR.

To sa netýka:
  • plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov,
  • osôb po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny - týmto osobám platí prvá registrácia do 9. augusta,
  • osôb od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta.

Karanténa


Všetky osoby, ktoré od 9. júla od 6:00 vstúpia na územie SR, sú povinné ísť do karantény, ktorá sa pri bezpríznakovom priebehu bez otestovania skončí dovŕšením 14. dňa. Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň.

Deti do 12 rokov nie je potrebné testovať, karanténa im skončí vtedy, keď ostatným členom spoločnej domácnosti.

Karanténa platí aj pre členov spoločnej domácnosti, ktorí necestovali - končí sa vtedy, keď ostatným členom.

Karanténa nie je povinná pre:

  • plne zaočkovaných ľudí,
  • osoby od 12 do 18 rokov veku, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu - prechodne do 9. augusta,
  • osoby, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu byť zaočkované; tieto musia predložiť potvrdenie podľa vzoru v prílohe vyhlášky, zároveň musia mať negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

Definícia plne zaočkovanej osoby

  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,
  • najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny,
  • najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • prechodne do 9. augusta: po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou (okamžite po podaní prvej dávky).

Vstup na územie SR leteckou dopravou


Vzťahuje sa na prílet na letisko na území Slovenska.

Každá osoba musí vyplniť formulár na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sú osoby nad 12 rokov povinné sa  pri prílete preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby.

Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny test:

Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Taiwan, Turecko, Ukrajina.

Celé podmienky sú na stránke https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr
 

NAJNIŽŠIA CENA

30 ROKOV NA TRHU

ÚŽASNÁ PODPORA

BEZPEČNÝ NÁKUP

gotravel-logo