Víza do USA - ESTA

Podmienky na využitie programu bezvízového styku

Občania Slovenskej Republiky môžu cestovať do USA na bezvízový program ESTA na cesty kratšie ako 90 dní. Dôvod návštevy nesmie byť iný ako turistická alebo služobná cesta alebo na tranzit cez USA. Na vycestovanie v rámci bezvízového programu potrebujete biometrický pas, schválenú cestovnú autorizáciu ESTA a spiatočný cestovný lístok alebo cestovný listok do daľšej krajiny. ESTA je spoplatnená sumou 21 USD. Poplatok pri neudelení autorizácie je nerefundovatelný.

Potreba víza

Program bezvízového styku (VWP) nemôžu použiť cestujúci, ktorí plánujú v USA študovať, pracovať alebo cestovať za účelom turistiky alebo návštevy na dlhšie ako 90 dní. Taktiež program nemôžu použiť cestujúci, ktorým bolo v minulosti vízum zamietnuté alebo boli zadržaní, ďalej osoby, ktoré majú záznam v registri trestov, osoby trpiace nákazlivým ochorením a osoby, ktorým bol zamietnutý vstup do USA alebo boli z USA deportované a tiež osoby, ktoré prekročili maximálnu dobu pobytu 90 dní pre cestujúcich v rámci VWP čo i len o jeden deň. Všetky takéto osoby musia požiadať o vízum veľvyslanectvo USA. Osoby, ktoré majú platné vízum, budú naň môcť naďalej cestovať do USA za účelom, na ktorý bolo vydané. Osoby, ktoré budú cestovať na platné vízum, nemusia vypĺňať ESTA.


Použitie systému ESTA

Navštívte internetovú stránku ESTA a vyplňte jednoduchú elektronickú žiadosť v slovenskom jazyku. Za žiadateľa môže formulár vyplniť aj iná osoba, napríklad priateľ, príbuzný alebo cestovný agent. Žiadosť možno vyplniť kedykoľvek pred cestou, Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) však odporúča vyplniť ju najneskôr 72 hodín pred cestou. Vo väčšine prípadov príde odpoveď v priebehu niekoľkých sekúnd. Na vyplnenie ESTY sa požaduje obrázok pasu na strane s fotografiou. 

Odpoveď môže byť jedna z nasledujúcich:
1. Autorizácia je schválená: cesta je schválená, nie je potrebná ďaľšia dokumentácia
2. Autorizácia je pozastavená: overte si konečnú odpoveď na internetovej stránke ESTA v priebehu nasledujúcich 72 hodín
3. Cesta nie je schválená: cestujúci si musí pred cestou požiadať o vízum na veľvyslanectve USA

ESTA platí dva roky, alebo do skončenia platnosti pasu cestujúceho podľa toho, ktorá situácia nastane skôr a platí na viacnásobný vstup do USA. Pre cesty v budúcnosti si žiadateľ ľahko môže upravovať adresy alebo plán cesty na internetovej stránke ESTA.Cestujúci je povinný mať so sebou na letisku vytlačenú autorizáciu.

Schválená autorizácia ESTA nie je zárukou vstupu na územie USA, pri vstupe robí konečné rozhodnutie pracovník hraničnej kontroly.
Ak si želáte, aby za Vás urobil žiadosť rezervačný agent, zašlite nám vyplnený doleuvedený dokument a my Vám zašleme faktúru na úhradu. Až po pripísaní čiastky na účet začneme žiadosť vybavovať.
 

Sprostredkovanie

Manipulačný poplatok na osobu 12 EUR. Poplatok pri neudelení autorizácie je nerefundovatelný.

Dokumenty na stiahnutie

ESTA.DOC

Zoznam krajín, do ktorých zabezpečujeme víza:

Čína Srí Lanka
India Spojené štáty americké
Kuba Thajsko
Ruská federácia Vietnam
Kanada Juhoafrická Republika

Manipulačné poplatky za zabezpečenie víz:

  • v prípade, že sa príslušné veľvyslanectvo nachádza v Bratislave 40 EUR/ osoba, zľava pre klientov so zakúpenou letenkou u nás 20 EUR
  • v prípade, že sa príslušné veľvyslanectvo nachádza vo Viedni: 150 EUR/ osoba
  • elektronická žiadosť 12 EUR/ osoba Spojené štáty americké, Srí Lanka
Pri skupine 3 a viac osôb poskytujeme skupinovú zľavu na víza vybavované na ambasádach.

Poplatky za víza, ako aj náklady na zaslanie dokladov kuriérskou službou znáša klient. Za dĺžku vybavenia víza zodpovedá ambasáda.
 
 

NAJNIŽŠIA CENA

30 ROKOV NA TRHU

ÚŽASNÁ PODPORA

BEZPEČNÝ NÁKUP

gotravel-logo